Category: Blogging

Airbnb is dit jaar per direct verboden in Den Haag

Den Haag verbiedt per direct Airbnb voor in ieder geval een jaar. Deze beslissing is niet het gevolg van het coronavirus, maar het gevolg van een discussie die al langer liep. De bestuurders van Den Haag wilde niet dat mensen …

“Ondenkbaar om eindexamens door laten gaan in deze coronacrisis”

Examens afnemen wordt een uitdaging. Door de scherpere maatregelen lijken centrale examens en schoolexamens ontzettend in de knoei te komen. Nu alle bijeenkomsten verboden zijn wordt er vanuit scholen en onderwijsvakbonden aangegeven dat het ondenkbaar is om eindexamens af te …